çöplük.net

  Eğitim Sayfaları


  Eğlence


  Bilgisayar Dünyası


  Spor


  Muhtelif


 

ANASAYFA / Eğitim Sayfaları / Kimya

Halojenlerin Özellikleri (VIIA Grubu)


Tarih: 24.03.2008

Periyodik cetvelin VIIA grubunda bulunan flüor, klor, brom, iyot ve astatin elementlerine halojenler denir.

Halojenlerin bazı özellikleri şunlardır:
  • Oda koşullarında flüor ve klor gaz, brom sıvı, iyot katı haldedir. Brom sıvı olan tek ametaldir.

  • Doğada çift atomlu moleküller (F2, Cl2 vb.) halinde bulunurlar.

  • Elektron dizilişleri s2p5 ile biter, dolayısıyla kendilerine en yakın soy gazdan 1 eksik elektronları vardır.

  • Hepsi ametaldir. Elektron alma eğilimleri aktiflikleri grup içinde yukarıdan aşağı doğru azalır.
  • Metallerle yaptıkları bileşiklerde bir elektron alarak -1; diğer ametallerle oluşturduklar bileşiklerde +1 ile +7 arasında çeşitli değerlikler kazanabilirler. Grubun en aktif üyesi olan flüor bileşik oluştururken asla elektron vermez, yani (+) değerlik oluşturmaz.

  • Metallerin çoğu kolaylıkla birleşerek tuzları oluştururlar.

  • Oksitlerinin çoğu suyla asitleri oluşturur.

  • Hidrojenle oluşturduğu bileşikler (HF, HCl, HBr, HI) asittir.


Yazar: Şeniz AVCI
Kaynak: ÖSYS-Kimya

Çöplük Arama


Sponsorlar


Links