çöplük.net

  Eğitim Sayfaları


  Eğlence


  Bilgisayar Dünyası


  Spor


  Muhtelif


 

ANASAYFA / Eğitim Sayfaları / Kimya

İzobar, İzoton, İzoelektronik


Tarih: 14.03.2008

İzobar: (bX - bY)

Atom numarası farklı, kütle numarası aynı olan atomlara izobar atom denir. İzobar atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Na-24 ve Mg-24 birbirinin izobarıdır.

İzoton:

Atom ve kütle numaraları farklı nötron sayıları aynı olan atomlara izoton atom denir. İzobar atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri faklıdır.

19K(39) ve 20Ca(40) birbirinin izotonudur. K'nın nötron sayısı 39-19'dan 20, Ca'nın 40-20'den yine 20'dir. Nötron sayıları eşit olduğu için bu iki element birbirinin izotonudur.

İzoelektronik:

Elektron sayıları aynı olan farklı atom ya da iyonlar. 11Na+1 ve 9F-1 iyonlarında eşit sayıda yani 10'ar elektron vardır. Bu iki iyon birbirinin izoelektroniğidir.

Yazar: Şeniz AVCI
Kaynak: ÖSYS-Kimya

Çöplük Arama


Sponsorlar


Links