çöplük.net

  Eğitim Sayfaları


  Eğlence


  Bilgisayar Dünyası


  Spor


  Muhtelif


 

ANASAYFA / Eğitim Sayfaları / Kimya

Atomu Oluşturan Temel Tanecikler


Tarih: 14.03.2008

Atomun temel tanecikleri, atom çekirdeğinde bulunan protonlar ve nötronlar ile çekirdeğin çevresinde bulunan elektronlardır.

Tanecik Bulunduğu Yer Bağıl Kütle (akb) Bağıl Yük
Proton (p+) Çekirdek 1 +1
Nötron (n) Çekirdek 1 0
Elektron (e-) Çekirdek dışı 1/1836 -1

Proton Sayısı: Atomları birbirinden ayıran temel sayıdır. Bir elementin tüm atomlarında proton sayısı aynı, farklı element atomlarında proton sayısı farklıdır.

Nötron Sayısı: Çekirdekteki yüksüz parçacıktır. Bir elementin tüm atomlarında farklı (izotop), farklı element atomlarında aynı (izoton) sayıda olabilir.

Elektron Sayısı: Kimyasal davranışı belirler. Bir atomun elektron sayısı değişince kimyasal özelliği değişir.

Çekirdekte bulunan taneciklere (p+n) nükleon denir.

Elementler sembollerle gösterilir. Sembol aynı zamanda o elementin atomunu da belirtir.

Herhangi bir elementin sembolünün sol üst köşesinde kütle numarası, sol alt köşesinde atom numarası sağ üst köşesinde ise iyonun ise yükü belirtilir.

Atom numarası = proton sayısı = çekirdek yükü = nötr atomdaki elektron sayısı

Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı = nükleon sayısı

Atomlar, sürtme, ısı ve ışık enerjisi gibi etkilerle elektron kazanarak negatif yüklü veya elektron kaybederek pozitif yüklü hale gelebilir. Yüklü atomlara iyon denir. Negatif yüklü iyonlara anyon, pozitif yüklü iyonlara da katyon denir. İyon yükü (q), iyondaki proton ve elektron sayıları arasındaki farka eşittir.

Yük: Elektron vererek (yükseltgenme) ya da elektron alarak (indirgenme) ulaşılan değerliktir.

Yük = proton sayısı - elektron sayısı

p+ = e- Nötrdür.

p+ > e- Katyondur.

p+ < e- Anyondur.

Yazar: Şeniz AVCI
Kaynak: ÖSYS-Kimya

Çöplük Arama


Sponsorlar


Links