çöplük.net

  Eğitim Sayfaları


  Eğlence


  Bilgisayar Dünyası


  Spor


  Muhtelif


 

ANASAYFA / Eğitim Sayfaları / Kimya

Buharlaşma ve Buhar Basıncı


Tarih: 04.03.2008

* Su buharı neden yukarı doğru hareket eder?

BUHARLAŞMA

Herhangi bir sıcaklıkta, yüzeyde olan sıvı moleküllerinden, kinetik enerjisi yüksek olan tanecikler, tanecikler arası çekim kuvvetini yenerek sıvı halden gaz hale geçerler. Bu olaya buharlaşma denir. Buharlaşma sırasında geride kalan sıvı moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi azaldığı için, çevreden ısı alarak enerjisini yükseltir. Buharlaşma olayı bu şekilde devam eder.

BUHARLAŞMA HIZI: Birim zamanda sıvı yüzeyinden ayrılarak, sıvı halden buhar haline geçen tanecik sayısıdır.

Buharlaşma hızı;
* sıcaklık artıkça,
* sıvı yüzeyinin alanı artıkça ve
* sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti azaldıkça, artar.

BUHARLAŞMA İLE KAYNAMA ARASINDAKİ FARKLAR:

* Buharlaşma her sıcaklıkta olur, kaynama belirli sıcaklıkta belirli basınçtadır.
* Buharlaşma yüzeyseldir, kaynama sıvının her noktasında olur.
* Sıcaklık artıkça buharlaşma hızı artar, kaynama sırasında buharlaşma hızı maksimum olur.

Buhar Basıncı:

Buharlaşma hem açık kaplarda hem de kapalı kaplarda olur. Açık kaplarda buharlaşma sıvı tamamen bitinceye kadar devam ederken, kapalı kaplarda sıcaklıkta sabitse bir süre sonra yoğunlaşma da başlar, çünkü buhar haline geçen moleküller birbirleriyle çarpışırken enerji alışverişinde bulunurlar. Enerjisi azalan molekül tekrar sıvı hale dönüşür. Bu olaya yoğunlaşma denir.

Buharlaşan molekül sayısı ile yoğunlaşan molekül sayısı birbirine eşit olunca dinamik bir denge kurulur. Bu denge sırasında buhar moleküllerinin sayısı değişmediği için buharın yaptığı basınç da değişmez. Bu basınca, sıvının o sıcaklıktaki denge buhar basıncı yada kısaca buhar basıncı denir.

BUHAR BASINCI

* Sıcaklık arttıkça artar.
* Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça azalır.
* Sıvıda çözünmüş katı madde oranı arttıkça azalır.

Dikkat: Sıvıların buhar basınçları sıvının miktarına ve sıvının yüzey alanına ve buharın hacmine bağlı değildir.

* Molekülleri arasındaki çekim kuvveti zayıf olan sıvının buharlaşması kolay olduğu için buhar basıncı yüksektir. Buhar basınçları yüksek olan sıvılar uçucudur.

* Aynı sıcaklıkta iken buhar basıncı yüksek olan (uçucu) sıvının kaynama sıcaklığı düşüktür.

Yazar: Şeniz AVCI
Kaynak: ÖSYS-Kimya

Çöplük Arama


Sponsorlar


Links